Květiny doručujeme od pondělí do pátku mezi 8.00 hod.a 18.00 hod. V sobotu, v neděli a o svátcích doručujeme od 9.00 hod do 12.00 hod. Objednávky na víkend a svátky musí zadány a uhrazeny nejpozději poslední pracovní den do 17.00 hod. 

Rozvoz květin zajišťujeme ve měste Ostrava a okolí do 20km..

 

Rozvoz květin zajistíme nejdříve 3 hodiny po zadání a uhrazení objednávky. Pokud je objednávka zadaná ve večerních hodinách, bude květina zavezena nejdříve po 11.00 hodině následujícího pracovního dne.

 

 

 

Dodací a obchodní podmínky firmy  Květinový servis Azalka – Jana Bangová, sídlem Ostrava­ Poruba, Podroužková  1659/33, 708 00           IČ: 73154440  a  DIČ: CZ6951036620. Dále jen dodavatel.


Základní ustanovení

Níže uvedené dodací podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a uzavřených smluv dodavatelem jejichž předmětem jsou květiny řezané, hrnkové, umělé, suché květiny a dárky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.


Cena zboží a služeb

se řídí ceníkem, který je součástí webové prezentace www.květinový servis azalka .cz. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Cena po uzavření smlouvy je neměnná a pro obě strany smlouvy závazná.

 
Objednání zboží a služeb

Objednávku je možno podat: prostřednictvím webových stránek – http://www.rozvozkvetinazalka.cz, telefonicky, e­mailem, písemně, a nebo osobně. Objednávka musí obsahovat: druh zboží, termín dodání (datum a čas), místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky. Objednávka je pro obě strany závazná a považuje se za dokončenou uhrazením ceny za zboží a služby, případně poměrné části, kterou může stanovit dodavatel. Pokud objednávka neobsahuje všechny výše uvedené údaje a byla zaplacena, rozhoduje dodavatel o její platnosti. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci. Zboží může vykazovat odchylky vůči objednávce a to z důvodu sezónnosti, nebo nedostupnosti některého zboží. Dodavatel může takové zboží nahradit jiným, v minimálně stejné hodnotě. Tato výjimka se nedotýká kvality zboží. Ta je vždy nejvyšší možná.

 
Platební podmínky

Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem na BÚ č: 107-9945960247/0100
  • IBAN : CZ1101000001079945960247
  • na fakturu – pouze pro české firmy
  • hotově – při doručení
  • PayPal


Splatnost objednávky za zboží a služby

Pokud se dodavatel a objednavatel nedohodnou jinak, je splatnost objednávky za zboží a služby v den přijetí objednávky dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo začít zpracovávat objednávku až po přijetí platby, nebo po zaslání potvrzení platby o úhradě z banky. Pokud objednávka nebyla uhrazena objednavatelem do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží a služeb příjemci dle objednávky, má dodavatel právo požadovat úhradu po příjemci zboží a služeb.  Objednatel se zavazuje uhradit mimořádné náklady, které vznikly dodavateli nepřítomností příjemce na zadané adrese. Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Objednávka se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty objednávky na účet dodavatele, nebo přijetím hotovostní platby.


Termín dodání

Termín dodání se řídí objednávkou objednatele. Dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce před doručením a ověřit si přítomnost příjemce na adrese uvedené v objednávce. Dodavatel není odpovědný za zdržení předání zboží příjemci z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomností na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude příjemce informovat o umístění kytice. Nedojde­li k převzetí zásilky příjemcem, považuje se zásilka za doručenou. Dodavatel si vyhrazuje právo v období 13.2.­14.2 a 7.3.­8.3. na nedodržení času doručení z důvodu extrémního nárůstu počtu objednávek. Objednávky, které budou vloženy do systému v čase, který je v zadaném časovém pásmu, mohou být doručeny v následujícím časovém pásmu.


Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky.  Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákony České republiky a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem http://www.rozvozkvetinazalka.cz bez souhlasu nositelů těchto dat. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován.
 

Reklamace

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 40/1964 Sb. Reklamovat kvalitu, nebo množství v případě řezaných a hrnkových květin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží, či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den a u hrnkových květin 14 dnů při zachování podmínek správné péče.  Reklamace přijímáme na emailu: janabangova@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle: 603 546 989

 
Závěrečná ujednání

Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu i v případě, že už objednávka byla zaplacena. Odmítnutí objednávky provede dodavatel písemně na e­mail objednavatele uvedený v objednávce. Objednavateli bude vrácená finanční částka v plné výši. Objednavatel, může objednávku stornovat nejpozději 48 hod. před jejím doručením a to e­mailem na adresu doddavatele. V případě stornování objednávky ze strany objednavatele a jejího zaplacení, dodavatel vrátí peníze objednavateli. Za tuto transakci si objednavatel strhne 50 Kč manipulační poplatek. V ostatních případech vrátí dodavatel finančí částku v plné výši.  Objednavatel uskutečněním objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami.